Lokal zamienny co to jest
Definicja Lokal zamienny w prawie. Znaczenie rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości.

Czy przydatne?

Definicja Lokal zamienny w prawie

Definicja z ang. alternative flat, z niem. Alternative flach.

Słownik LOKAL ZAMIENNY: Należy poprzez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, gdzie jest położony lokal dotychczasowy, zaopatrzony w przynajmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był zaopatrzony lokal stosowany dotychczas, o pow. pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w sytuacji gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Znaczenie Lokator:
Wyjaśnienie rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie lokal zamienny.
Znaczenie Leasing:
Wyjaśnienie której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i lokal zamienny.
Znaczenie Lokal Socjalny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal nadający się do zamieszkania z racji na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 lokal zamienny.
Znaczenie Leczenie Planowane:
Wyjaśnienie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze lokal zamienny.
Znaczenie Lot Handlowy:
Wyjaśnienie Lot związany z lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokal zamienny.

Czym jest Lokal zamienny znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: