Lot długodystansowy co to jest
Definicja Lot długodystansowy w prawie. Znaczenie na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8.

Czy przydatne?

Definicja Lot długodystansowy w prawie

Definicja z ang. Lot Long Distance, z niem. Lot Long Distance.

Słownik LOT DŁUGODYSTANSOWY: Jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godz. lotu statku powietrznego
art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Lądowisko:
Wyjaśnienie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych, ujęty w ewidencji lądowisk art. 2 pkt 5 Ustawy z lot długodystansowy.
Znaczenie Lokal:
Wyjaśnienie rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w lot długodystansowy.
Znaczenie Lokator:
Wyjaśnienie rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie lot długodystansowy.
Znaczenie Lokal Zamienny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, gdzie jest położony lokal dotychczasowy, zaopatrzony w przynajmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był zaopatrzony lokal stosowany lot długodystansowy.
Znaczenie Lot Tranzytowy:
Wyjaśnienie Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lot długodystansowy.

Czym jest Lot długodystansowy znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: