Lot międzynarodowy co to jest
Definicja Lot międzynarodowy w prawie. Znaczenie którego następuje przekroczenie granicy państwowej.

Czy przydatne?

Definicja Lot międzynarodowy w prawie

Definicja z ang. international flight, z niem. internationalen Flug.

Słownik LOT MIĘDZYNARODOWY: Lot, w trakcie którego następuje przekroczenie granicy państwowej
art. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
.

Znaczenie Lokal:
Wyjaśnienie rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w lot międzynarodowy.
Znaczenie Leczenie Planowane:
Wyjaśnienie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze lot międzynarodowy.
Znaczenie Lotnisko:
Wyjaśnienie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego albo nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego lot międzynarodowy.
Znaczenie Lot Długodystansowy:
Wyjaśnienie Jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godz. lotu statku powietrznego art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lot międzynarodowy.
Znaczenie Lokal Socjalny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal nadający się do zamieszkania z racji na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 lot międzynarodowy.

Czym jest Lot międzynarodowy znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: