Lot tranzytowy co to jest
Definicja Lot tranzytowy w prawie. Znaczenie powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający.

Czy przydatne?

Definicja Lot tranzytowy w prawie

Definicja z ang. transit flight, z niem. Transitflug.

Słownik LOT TRANZYTOWY: Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium
art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Lot Handlowy:
Wyjaśnienie Lot związany z lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lot tranzytowy.
Znaczenie Lokal Zamienny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, gdzie jest położony lokal dotychczasowy, zaopatrzony w przynajmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był zaopatrzony lokal stosowany lot tranzytowy.
Znaczenie Leczenie Planowane:
Wyjaśnienie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze lot tranzytowy.
Znaczenie Lokal Socjalny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal nadający się do zamieszkania z racji na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 lot tranzytowy.
Znaczenie Lokal:
Wyjaśnienie rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w lot tranzytowy.

Czym jest Lot tranzytowy znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: