Mały podatnik co to jest
Definicja Mały podatnik w prawie. Znaczenie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze.

Czy przydatne?

Definicja Mały podatnik w prawie

Definicja z ang. Small taxpayer, z niem. Kleine Steuerzahler.

Słownik MAŁY PODATNIK: Mały podatnik - znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się wg średniego kursu euro ogłaszanego poprzez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł;
art. 5a punkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Znaczenie Majątek Wspólny Małżonków:
Wyjaśnienie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków mały podatnik.
Znaczenie Mienie:
Wyjaśnienie Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - art. 44 Kodeksu cywilnego mały podatnik.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym mały podatnik.
Znaczenie Mikroprzedsiębiorca:
Wyjaśnienie mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze mały podatnik.
Znaczenie Mobbing:
Wyjaśnienie działania albo zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, opierające na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę mały podatnik.

Czym jest Mały podatnik znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: