Metoda dochodowa wyceny co to jest
Definicja Metoda dochodowa wyceny nieruchomości w prawie. Znaczenie bazuje na określaniu wartości.

Czy przydatne?

Definicja Metoda dochodowa wyceny nieruchomości w prawie

Definicja z ang. The income method of valuation of real estate, z niem. Die Gewinn- und Verlust Methode der Bewertung von Immobilien.

Słownik METODA DOCHODOWA WYCENY NIERUCHOMOŚCI: Podejście dochodowe bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących albo mogących przynosić dochód.
Art. 153 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Art. 153 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Mienie:
Wyjaśnienie Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - art. 44 Kodeksu cywilnego metoda dochodowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania Dziecka:
Wyjaśnienie zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone metoda dochodowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 metoda dochodowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Młodociany Sprawca Przestępstwa:
Wyjaśnienie Młodocianym jest sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w momencie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego metoda dochodowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego metoda dochodowa wyceny nieruchomości.

Czym jest Metoda dochodowa wyceny znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: