Metoda dochodowa wyceny co to jest
Definicja Metoda dochodowa wyceny nieruchomości w prawie. Znaczenie bazuje na określaniu wartości.

Czy przydatne?

Definicja Metoda dochodowa wyceny nieruchomości w prawie

Definicja z ang. The income method of valuation of real estate, z niem. Die Gewinn- und Verlust Methode der Bewertung von Immobilien.

Słownik METODA DOCHODOWA WYCENY NIERUCHOMOŚCI: Podejście dochodowe bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących albo mogących przynosić dochód.
Art. 153 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Art. 153 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Molestowanie Seksualne:
Wyjaśnienie racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub metoda dochodowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy metoda dochodowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie metoda dochodowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Mobbing:
Wyjaśnienie działania albo zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, opierające na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę metoda dochodowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania Dziecka:
Wyjaśnienie zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone metoda dochodowa wyceny nieruchomości.

Czym jest Metoda dochodowa wyceny znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: