Metoda kosztowa wyceny co to jest
Definicja Metoda kosztowa wyceny nieruchomości w prawie. Znaczenie bazuje na określaniu wartości.

Czy przydatne?

Definicja Metoda kosztowa wyceny nieruchomości w prawie

Definicja z ang. Cost method of valuation of real estate, z niem. Kostenbewertungsmethode der Immobilien.

Słownik METODA KOSZTOWA WYCENY NIERUCHOMOŚCI: Podejście kosztowe bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie wydatek nabycia gruntu i wydatek odtworzenia jego części składowych.

Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 metoda kosztowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Molestowanie Seksualne:
Wyjaśnienie racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub metoda kosztowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Młodociany Sprawca Przestępstwa:
Wyjaśnienie Młodocianym jest sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w momencie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego metoda kosztowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Mały Podatnik:
Wyjaśnienie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki metoda kosztowa wyceny nieruchomości.
Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego metoda kosztowa wyceny nieruchomości.

Czym jest Metoda kosztowa wyceny znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: