Miejsce zamieszkania co to jest
Definicja Miejsce zamieszkania w prawie. Znaczenie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość.

Czy przydatne?

Definicja Miejsce zamieszkania w prawie

Definicja z ang. Place of residence, z niem. Zuhause.

Słownik MIEJSCE ZAMIESZKANIA: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo meldunek jest czynnością administracyjną, aczkolwiek najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

Znaczenie Młodociany Sprawca Przestępstwa:
Wyjaśnienie Młodocianym jest sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w momencie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego miejsce zamieszkania.
Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 miejsce zamieszkania.
Znaczenie Molestowanie Seksualne:
Wyjaśnienie racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub miejsce zamieszkania.
Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie miejsce zamieszkania.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania Dziecka:
Wyjaśnienie zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone miejsce zamieszkania.

Czym jest Miejsce zamieszkania znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: