Miejsce zamieszkania co to jest
Definicja Miejsce zamieszkania w prawie. Znaczenie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość.

Czy przydatne?

Definicja Miejsce zamieszkania w prawie

Definicja z ang. Place of residence, z niem. Zuhause.

Słownik MIEJSCE ZAMIESZKANIA: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo meldunek jest czynnością administracyjną, aczkolwiek najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

Znaczenie Miejsce Zamieszkania Dziecka:
Wyjaśnienie zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone miejsce zamieszkania.
Znaczenie Mieszkaniowy Zasób Gminy:
Wyjaśnienie rozumieć lokale stanowiące własność gminy lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w miejsce zamieszkania.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym miejsce zamieszkania.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy miejsce zamieszkania.
Znaczenie Mienie:
Wyjaśnienie Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - art. 44 Kodeksu cywilnego miejsce zamieszkania.

Czym jest Miejsce zamieszkania znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: