Miejsce zamieszkania co to jest
Definicja Miejsce zamieszkania w prawie. Znaczenie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość.

Czy przydatne?

Definicja Miejsce zamieszkania w prawie

Definicja z ang. Place of residence, z niem. Zuhause.

Słownik MIEJSCE ZAMIESZKANIA: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo meldunek jest czynnością administracyjną, aczkolwiek najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

Znaczenie Miejsce Zamieszkania Dziecka:
Wyjaśnienie zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone miejsce zamieszkania.
Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego miejsce zamieszkania.
Znaczenie Mały Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży miejsce zamieszkania.
Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 miejsce zamieszkania.
Znaczenie Majątek Wspólny Małżonków:
Wyjaśnienie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków miejsce zamieszkania.

Czym jest Miejsce zamieszkania znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: