Miejsce zamieszkania co to jest
Definicja Miejsce zamieszkania w prawie. Znaczenie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość.

Czy przydatne?

Definicja Miejsce zamieszkania w prawie

Definicja z ang. Place of residence, z niem. Zuhause.

Słownik MIEJSCE ZAMIESZKANIA: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo meldunek jest czynnością administracyjną, aczkolwiek najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

Znaczenie Międzynarodowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy miejsce zamieszkania.
Znaczenie Mały Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży miejsce zamieszkania.
Znaczenie Majątek Osobisty Małżonków:
Wyjaśnienie osobistego każdego z małżonków należą: elementy majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca miejsce zamieszkania.
Znaczenie Mienie:
Wyjaśnienie Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - art. 44 Kodeksu cywilnego miejsce zamieszkania.
Znaczenie Molestowanie Seksualne:
Wyjaśnienie racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub miejsce zamieszkania.

Czym jest Miejsce zamieszkania znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: