Mienie wielkiej wartości co to jest
Definicja Mienie wielkiej wartości w prawie. Znaczenie wartości jest mienie, którego wartość w.

Czy przydatne?

Definicja Mienie wielkiej wartości w prawie

Definicja z ang. Property of great value, z niem. Eigentum von großem Wert.

Słownik MIENIE WIELKIEJ WARTOŚCI: Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego.

Znaczenie Mikroprzedsiębiorca:
Wyjaśnienie mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze mienie wielkiej wartości.
Znaczenie Mienie:
Wyjaśnienie Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - art. 44 Kodeksu cywilnego mienie wielkiej wartości.
Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie mienie wielkiej wartości.
Znaczenie Mieszkaniowy Zasób Gminy:
Wyjaśnienie rozumieć lokale stanowiące własność gminy lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w mienie wielkiej wartości.
Znaczenie Młodociany Sprawca Przestępstwa:
Wyjaśnienie Młodocianym jest sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w momencie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego mienie wielkiej wartości.

Czym jest Mienie wielkiej wartości znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: