Mienie znacznej wartości co to jest
Definicja Mienie znacznej wartości w prawie. Znaczenie wartości jest mienie, którego wartość w.

Czy przydatne?

Definicja Mienie znacznej wartości w prawie

Definicja z ang. Property of significant value, z niem. Eigentum von bedeutendem Wert.

Słownik MIENIE ZNACZNEJ WARTOŚCI: Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 5 kodeksu karnego.

Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego mienie znacznej wartości.
Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 mienie znacznej wartości.
Znaczenie Mienie:
Wyjaśnienie Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - art. 44 Kodeksu cywilnego mienie znacznej wartości.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania:
Wyjaśnienie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego). Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo mienie znacznej wartości.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym mienie znacznej wartości.

Czym jest Mienie znacznej wartości znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: