Mieszkaniowy zasób gminy co to jest
Definicja Mieszkaniowy zasób gminy w prawie. Znaczenie rozumieć lokale stanowiące własność gminy.

Czy przydatne?

Definicja Mieszkaniowy zasób gminy w prawie

Definicja z ang. Municipal residential resources, z niem. Städtische Wohn Ressourcen.

Słownik: Należy poprzez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Czym jest Mieszkaniowy zasób gminy znaczenie w Słownik prawo M .