Mikroprzedsiębiorca co to jest
Definicja Mikroprzedsiębiorca w prawie. Znaczenie mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę.

Czy przydatne?

Definicja Mikroprzedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. Microentrepreneur, z niem. Kleinstunternehmerin.

Słownik MIKROPRZEDSIĘBIORCA: Za mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.
Art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Mały Podatnik:
Wyjaśnienie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Marża Handlowa:
Wyjaśnienie ceną płaconą poprzez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Majątek Osobisty Małżonków:
Wyjaśnienie osobistego każdego z małżonków należą: elementy majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Majątek Wspólny Małżonków:
Wyjaśnienie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy mikroprzedsiębiorca.

Czym jest Mikroprzedsiębiorca znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: