Mikroprzedsiębiorca co to jest
Definicja Mikroprzedsiębiorca w prawie. Znaczenie mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę.

Czy przydatne?

Definicja Mikroprzedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. Microentrepreneur, z niem. Kleinstunternehmerin.

Słownik MIKROPRZEDSIĘBIORCA: Za mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.
Art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Mały Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie przedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania Dziecka:
Wyjaśnienie zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Molestowanie Seksualne:
Wyjaśnienie racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie Transport kombinowany, w czasie którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym mikroprzedsiębiorca.

Czym jest Mikroprzedsiębiorca znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: