Mikroprzedsiębiorca co to jest
Definicja Mikroprzedsiębiorca w prawie. Znaczenie mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę.

Czy przydatne?

Definicja Mikroprzedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. Microentrepreneur, z niem. Kleinstunternehmerin.

Słownik MIKROPRZEDSIĘBIORCA: Za mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.
Art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Majątek Wspólny Małżonków:
Wyjaśnienie wspólnego należą zwłaszcza: pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak także z majątku osobistego każdego z małżonków mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Mieszkaniowy Zasób Gminy:
Wyjaśnienie rozumieć lokale stanowiące własność gminy lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Mobbing:
Wyjaśnienie działania albo zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, opierające na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę mikroprzedsiębiorca.
Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie mikroprzedsiębiorca.

Czym jest Mikroprzedsiębiorca znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: