Nakaz zapłaty w postępowaniu co to jest
Definicja Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w prawie. Znaczenie zapłaty sąd orzeka, iż pozwany.

Czy przydatne?

Definicja Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w prawie

Definicja z ang. Payment order in writ proceedings, z niem. Zahlungsauftrag in Schrift Verfahren.

Słownik NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM: Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wspólnie z kosztami lub wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Znaczenie Nieruchomość Podobna:
Wyjaśnienie jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą element wyceny, z racji na położenie, stan prawny, użytek, sposób korzystania i inne cechy wpływające na jej wartość art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Znaczenie Nieruchomość:
Wyjaśnienie części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny element własności (grunty), jak także budynki trwale z gruntem powiązane albo części takich budynków, jeśli na mocy regulaminów specjalnych stanowią nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Znaczenie Nieruchomość Rolna:
Wyjaśnienie rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są albo mogą być używane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Znaczenie Nieważność Testamentu:
Wyjaśnienie istotny, jeśli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, iż gdyby spadkodawca nie działał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Czym jest Nakaz zapłaty w postępowaniu znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: