Nakaz zapłaty w postępowaniu co to jest
Definicja Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w prawie. Znaczenie zapłaty sąd orzeka, iż pozwany.

Czy przydatne?

Definicja Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w prawie

Definicja z ang. Payment order in writ proceedings, z niem. Zahlungsauftrag in Schrift Verfahren.

Słownik NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM: Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wspólnie z kosztami lub wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

Znaczenie Niepoczytalność:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w momencie czynu rozpoznać jego znaczenia albo pokierować swoim nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Znaczenie Nieruchomość:
Wyjaśnienie części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny element własności (grunty), jak także budynki trwale z gruntem powiązane albo części takich budynków, jeśli na mocy regulaminów specjalnych stanowią nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Znaczenie Należyta Staranność:
Wyjaśnienie Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Znaczenie Nieruchomość Gruntowa:
Wyjaśnienie Grunt wspólnie z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią odrębny element własności art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Znaczenie Niezarobkowy Międzynarodowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Czym jest Nakaz zapłaty w postępowaniu znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: