Nakłanianie pomocnictwo co to jest
Definicja Nakłanianie, pomocnictwo w prawie. Znaczenie odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją.

Czy przydatne?

Definicja Nakłanianie, pomocnictwo w prawie

Definicja z ang. Inducement, aiding, z niem. Inducement, Beihilfe.

Słownik: Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, ale również ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił lub był jej pomocny, jak także ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.
Art. 422 kodeksu cywilnego.

Czym jest Nakłanianie, pomocnictwo znaczenie w Słownik prawo N .