Należności celne przywozowe co to jest
Definicja Należności celne przywozowe w prawie. Znaczenie przywozowe to cła i koszty o równoważnym.

Czy przydatne?

Definicja Należności celne przywozowe w prawie

Definicja z ang. Import duties, z niem. Einfuhrzölle.

Słownik: Należności celne przywozowe to cła i koszty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, koszty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych wskutek przetworzenia produktów rolnych
Art. 4 pkt 10 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Należności celne przywozowe znaczenie w Słownik prawo N .