Należyta staranność co to jest
Definicja Należyta staranność w prawie. Znaczenie jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach.

Czy przydatne?

Definicja Należyta staranność w prawie

Definicja z ang. Due diligence, z niem. Due Diligence.

Słownik NALEŻYTA STARANNOŚĆ: Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność).
Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Nieruchomość Podobna:
Wyjaśnienie jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą element wyceny, z racji na położenie, stan prawny, użytek, sposób korzystania i inne cechy wpływające na jej wartość art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 należyta staranność.
Znaczenie Nazwisko Dziecka:
Wyjaśnienie małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, iż dziecko będzie nosiło należyta staranność.
Znaczenie Nieważność Testamentu:
Wyjaśnienie istotny, jeśli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, iż gdyby spadkodawca nie działał należyta staranność.
Znaczenie Nieruchomość Gruntowa:
Wyjaśnienie Grunt wspólnie z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią odrębny element własności art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami należyta staranność.
Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia należyta staranność.

Czym jest Należyta staranność znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: