Należyta staranność co to jest
Definicja Należyta staranność w prawie. Znaczenie jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach.

Czy przydatne?

Definicja Należyta staranność w prawie

Definicja z ang. Due diligence, z niem. Due Diligence.

Słownik NALEŻYTA STARANNOŚĆ: Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność).
Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Nieważność Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowania zachodzi: 1) jeśli droga sądowa była niedopuszczalna, 2) jeśli strona nie miała umiejętności sądowej albo procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania albo przedstawiciela należyta staranność.
Znaczenie Należności Celne Przywozowe:
Wyjaśnienie przywozowe to cła i koszty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, koszty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do należyta staranność.
Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia należyta staranność.
Znaczenie Nawiązanie Stosunku Pracy:
Wyjaśnienie Nawiązanie relacji pracy i określenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego relacji, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art. 11 kodeksu pracy należyta staranność.
Znaczenie Nakaz Zapłaty W Postępowaniu Nakazowym:
Wyjaśnienie Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wspólnie z kosztami lub wnieść w tym terminie zarzuty. art. 491 k.p.c należyta staranność.

Czym jest Należyta staranność znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: