Natychmiastowa wykonalność co to jest
Definicja Natychmiastowa wykonalność decyzji w prawie. Znaczenie służy odwołanie, może być nadany.

Czy przydatne?

Definicja Natychmiastowa wykonalność decyzji w prawie

Definicja z ang. The immediate implementation of the decision, z niem. Die unmittelbare Umsetzung der Entscheidung.

Słownik: Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi utratami bądź także z racji na inny biznes socjalny albo wyjątkowo istotny biznes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
Art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

Czym jest Natychmiastowa wykonalność znaczenie w Słownik prawo N .