Nazwko dziecka co to jest
Definicja Nazwisko dziecka w prawie. Znaczenie małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną.

Czy przydatne?

Definicja Nazwisko dziecka w prawie

Definicja z ang. baby name, z niem. Babynamen.

Słownik: Jeśli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, iż dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeśli dziecko ukończyło lat trzynaście, do nadania nazwiska męża matki potrzebne jest wyrażenie zgody poprzez dziecko osobiście. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeśli nosi ono nazwisko ojca, chyba iż nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego określenia ojcostwa.
Art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czym jest Nazwisko dziecka znaczenie w Słownik prawo N .