Niegodny spadkobierca co to jest
Definicja Niegodny spadkobierca w prawie. Znaczenie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Niegodny spadkobierca w prawie

Definicja z ang. unworthy heir, z niem. unwürdigen Erben.

Słownik NIEGODNY SPADKOBIERCA: Spadkobierca może być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli:
dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu lub w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
umyślnie ukrył albo zniszczył testament spadkodawcy, podrobił albo przerobił jego testament lub świadomie skorzystał z testamentu poprzez inną osobę podrobionego albo przerobionego.
Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak aby nie dożył otwarcia spadku.
Art. 928 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Natychmiastowa Wykonalność Decyzji:
Wyjaśnienie służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed niegodny spadkobierca.
Znaczenie Niezarobkowy Międzynarodowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym niegodny spadkobierca.
Znaczenie Nakaz Zapłaty W Postępowaniu Nakazowym:
Wyjaśnienie Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wspólnie z kosztami lub wnieść w tym terminie zarzuty. art. 491 k.p.c niegodny spadkobierca.
Znaczenie Należności Celne Wywozowe:
Wyjaśnienie równoważnym skutku należne przy wywozie towarów, koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych niegodny spadkobierca.
Znaczenie Należności Celne Przywozowe:
Wyjaśnienie przywozowe to cła i koszty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, koszty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niegodny spadkobierca.

Czym jest Niegodny spadkobierca znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: