Niegodny spadkobierca co to jest
Definicja Niegodny spadkobierca w prawie. Znaczenie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Niegodny spadkobierca w prawie

Definicja z ang. unworthy heir, z niem. unwürdigen Erben.

Słownik: Spadkobierca może być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli:
dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu lub w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
umyślnie ukrył albo zniszczył testament spadkodawcy, podrobił albo przerobił jego testament lub świadomie skorzystał z testamentu poprzez inną osobę podrobionego albo przerobionego.
Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak aby nie dożył otwarcia spadku.
Art. 928 kodeksu cywilnego.

Czym jest Niegodny spadkobierca znaczenie w Słownik prawo N .