Niegodny spadkobierca co to jest
Definicja Niegodny spadkobierca w prawie. Znaczenie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Niegodny spadkobierca w prawie

Definicja z ang. unworthy heir, z niem. unwürdigen Erben.

Słownik NIEGODNY SPADKOBIERCA: Spadkobierca może być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli:
dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu lub w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
umyślnie ukrył albo zniszczył testament spadkodawcy, podrobił albo przerobił jego testament lub świadomie skorzystał z testamentu poprzez inną osobę podrobionego albo przerobionego.
Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak aby nie dożył otwarcia spadku.
Art. 928 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Nienależne Świadczenie Alimentacyjne:
Wyjaśnienie świadczenie alimentacyjne - znaczy to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości albo w niegodny spadkobierca.
Znaczenie Nieważność Czynności Prawnej:
Wyjaśnienie sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba iż właściwy przepis przewiduje inny skutek, zwłaszcza ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą niegodny spadkobierca.
Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia niegodny spadkobierca.
Znaczenie Niedozwolone Postanowienia Umowne:
Wyjaśnienie wątpliwości uważane jest, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które zwłaszcza: wyłączają albo ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, wyłączają albo niegodny spadkobierca.
Znaczenie Należyta Staranność:
Wyjaśnienie Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego niegodny spadkobierca.

Czym jest Niegodny spadkobierca znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: