Nienależne świadczenie co to jest
Definicja Nienależne świadczenie w prawie. Znaczenie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był.

Czy przydatne?

Definicja Nienależne świadczenie w prawie

Definicja z ang. undue benefit, z niem. unangemessenen Vorteil.

Słownik NIENALEŻNE ŚWIADCZENIE: Świadczenie jest nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, lub jeśli czynność prawa zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się istotna po spełnieniu świadczenia.
Art. 410 § 2 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia nienależne świadczenie.
Znaczenie Nieważność Czynności Prawnej:
Wyjaśnienie sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba iż właściwy przepis przewiduje inny skutek, zwłaszcza ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą nienależne świadczenie.
Znaczenie Niezarobkowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie swoje – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami albo bez, załadowanego albo bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób albo nienależne świadczenie.
Znaczenie Nazwisko Dziecka:
Wyjaśnienie małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, iż dziecko będzie nosiło nienależne świadczenie.
Znaczenie Nieważność Testamentu:
Wyjaśnienie istotny, jeśli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, iż gdyby spadkodawca nie działał nienależne świadczenie.

Czym jest Nienależne świadczenie znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: