Nienależne świadczenie co to jest
Definicja Nienależne świadczenie w prawie. Znaczenie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był.

Czy przydatne?

Definicja Nienależne świadczenie w prawie

Definicja z ang. undue benefit, z niem. unangemessenen Vorteil.

Słownik NIENALEŻNE ŚWIADCZENIE: Świadczenie jest nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, lub jeśli czynność prawa zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się istotna po spełnieniu świadczenia.
Art. 410 § 2 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Niezamówiona Informacja Handlowa:
Wyjaśnienie przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy dzięki środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza poczty elektronicznej. Informację handlową uważane jest za nienależne świadczenie.
Znaczenie Niezarobkowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie swoje – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami albo bez, załadowanego albo bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób albo nienależne świadczenie.
Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia nienależne świadczenie.
Znaczenie Nienależne Świadczenie Alimentacyjne:
Wyjaśnienie świadczenie alimentacyjne - znaczy to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości albo w nienależne świadczenie.
Znaczenie Niezarobkowy Międzynarodowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym nienależne świadczenie.

Czym jest Nienależne świadczenie znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: