Niepoczytalność co to jest
Definicja Niepoczytalność w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej.

Czy przydatne?

Definicja Niepoczytalność w prawie

Definicja z ang. Insanity, z niem. Wahnsinn.

Słownik NIEPOCZYTALNOŚĆ: Nie popełnia przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w momencie czynu rozpoznać jego znaczenia albo pokierować swoim postępowaniem. Jeśli w momencie popełnienia przestępstwa umiejętność rozpoznania znaczenia czynu albo zarządzania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 31 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia niepoczytalność.
Znaczenie Nawiązanie Stosunku Pracy:
Wyjaśnienie Nawiązanie relacji pracy i określenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego relacji, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art. 11 kodeksu pracy niepoczytalność.
Znaczenie Nieważność Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowania zachodzi: 1) jeśli droga sądowa była niedopuszczalna, 2) jeśli strona nie miała umiejętności sądowej albo procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania albo przedstawiciela niepoczytalność.
Znaczenie Należności Celne Przywozowe:
Wyjaśnienie przywozowe to cła i koszty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów, koszty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niepoczytalność.
Znaczenie Niegodny Spadkobierca:
Wyjaśnienie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu niepoczytalność.

Czym jest Niepoczytalność znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: