Niepoczytalność co to jest
Definicja Niepoczytalność w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej.

Czy przydatne?

Definicja Niepoczytalność w prawie

Definicja z ang. Insanity, z niem. Wahnsinn.

Słownik: Nie popełnia przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w momencie czynu rozpoznać jego znaczenia albo pokierować swoim postępowaniem. Jeśli w momencie popełnienia przestępstwa umiejętność rozpoznania znaczenia czynu albo zarządzania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 31 kodeksu cywilnego.

Czym jest Niepoczytalność znaczenie w Słownik prawo N .