Nieruchomość co to jest
Definicja Nieruchomość w prawie. Znaczenie części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny element.

Czy przydatne?

Definicja Nieruchomość w prawie

Definicja z ang. Property, z niem. Immobilien.

Słownik: Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny element własności (grunty), jak także budynki trwale z gruntem powiązane albo części takich budynków, jeśli na mocy regulaminów specjalnych stanowią odrębny od gruntu element własności - art. 46 § 1 kodeksu cywilnego.

Czym jest Nieruchomość znaczenie w Słownik prawo N .