Nieruchomość gruntowa co to jest
Definicja Nieruchomość gruntowa w prawie. Znaczenie częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i.

Czy przydatne?

Definicja Nieruchomość gruntowa w prawie

Definicja z ang. land property, z niem. Grundbesitz.

Słownik NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Grunt wspólnie z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią odrębny element własności
art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Niezdolność Do Pracy Z Tytułu Wieku:
Wyjaśnienie Ukończone 60 lat poprzez kobietę i 65 lat poprzez mężczyznę. Art. 6 punkt 7 ustawy o pomocy socjalnej nieruchomość gruntowa.
Znaczenie Nienależyte Wykonanie Umowy:
Wyjaśnienie jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nieruchomość gruntowa.
Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia nieruchomość gruntowa.
Znaczenie Nieruchomość:
Wyjaśnienie części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny element własności (grunty), jak także budynki trwale z gruntem powiązane albo części takich budynków, jeśli na mocy regulaminów specjalnych stanowią nieruchomość gruntowa.
Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia nieruchomość gruntowa.

Czym jest Nieruchomość gruntowa znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: