Nieruchomość podobna co to jest
Definicja Nieruchomość podobna w prawie. Znaczenie jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą.

Czy przydatne?

Definicja Nieruchomość podobna w prawie

Definicja z ang. property similar, z niem. Eigenschaft ähnlich.

Słownik NIERUCHOMOŚĆ PODOBNA: Nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą element wyceny, z racji na położenie, stan prawny, użytek, sposób korzystania i inne cechy wpływające na jej wartość
art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Nieważność Testamentu:
Wyjaśnienie istotny, jeśli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, iż gdyby spadkodawca nie działał nieruchomość podobna.
Znaczenie Niegodny Spadkobierca:
Wyjaśnienie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu nieruchomość podobna.
Znaczenie Niezarobkowy Międzynarodowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym nieruchomość podobna.
Znaczenie Niezarobkowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie swoje – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami albo bez, załadowanego albo bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób albo nieruchomość podobna.
Znaczenie Nawiązanie Stosunku Pracy:
Wyjaśnienie Nawiązanie relacji pracy i określenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego relacji, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art. 11 kodeksu pracy nieruchomość podobna.

Czym jest Nieruchomość podobna znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: