Nieruchomość rolna co to jest
Definicja Nieruchomość rolna w prawie. Znaczenie rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które.

Czy przydatne?

Definicja Nieruchomość rolna w prawie

Definicja z ang. agricultural property, z niem. landwirtschaftliche Immobilien.

Słownik: Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są albo mogą być używane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej - art. 46 (1) kodeksu cywilnego.

Czym jest Nieruchomość rolna znaczenie w Słownik prawo N .