Nieważność czynności prawnej co to jest
Definicja Nieważność czynności prawnej w prawie. Znaczenie sprzeczna z ustawą lub mająca na celu.

Czy przydatne?

Definicja Nieważność czynności prawnej w prawie

Definicja z ang. The invalidity of legal action, z niem. Die Unwirksamkeit rechtliche Schritte.

Słownik NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ: Czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba iż właściwy przepis przewiduje inny skutek, zwłaszcza ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie regulaminy ustawy.Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeśli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba iż z okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
Art. 58 kodeksu cyilnego.

Znaczenie Nieruchomość:
Wyjaśnienie części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny element własności (grunty), jak także budynki trwale z gruntem powiązane albo części takich budynków, jeśli na mocy regulaminów specjalnych stanowią nieważność czynności prawnej.
Znaczenie Nieruchomość Gruntowa:
Wyjaśnienie Grunt wspólnie z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią odrębny element własności art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nieważność czynności prawnej.
Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia nieważność czynności prawnej.
Znaczenie Niezarobkowy Krajowy Przewóz Drogowy:
Wyjaśnienie Przewóz na potrzeby swoje realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym nieważność czynności prawnej.
Znaczenie Należności Celne Wywozowe:
Wyjaśnienie równoważnym skutku należne przy wywozie towarów, koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych nieważność czynności prawnej.

Czym jest Nieważność czynności prawnej znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: