Niezamówiona informacja co to jest
Definicja Niezamówiona informacja handlowa w prawie. Znaczenie przesyłanie niezamówionej informacji.

Czy przydatne?

Definicja Niezamówiona informacja handlowa w prawie

Definicja z ang. Unsolicited commercial information, z niem. Unerwünschte kommerzielle Informationen.

Słownik: Zabronione jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy dzięki środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza poczty elektronicznej.
Informację handlową uważane jest za zamówioną, jeśli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, zwłaszcza udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
art. 10 ustawy z dnia 10.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czym jest Niezamówiona informacja znaczenie w Słownik prawo N .