Niezdolność do pracy z co to jest
Definicja Niezdolność do pracy z tytułu wieku w prawie. Znaczenie poprzez kobietę i 65 lat poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Niezdolność do pracy z tytułu wieku w prawie

Definicja z ang. Inability to work due to age, z niem. Arbeitsunfähigkeit aufgrund des Alters.

Słownik: Ukończone 60 lat poprzez kobietę i 65 lat poprzez mężczyznę.
Art. 6 punkt 7 ustawy o pomocy socjalnej
.

Czym jest Niezdolność do pracy z tytułu znaczenie w Słownik prawo N .