Obiekt budowlany co to jest
Definicja Obiekt budowlany w prawie. Znaczenie to budynek wspólnie z instalacjami i urządzeniami.

Czy przydatne?

Definicja Obiekt budowlany w prawie

Definicja z ang. construction works, z niem. Bauarbeiten.

Słownik OBIEKT BUDOWLANY: Przedmiot budowlany to budynek wspólnie z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wspólnie z instalacjami i urządzeniami, i przedmiot małej architektury
art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Orzeczenie Sądu Zastępujące Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Art. 64 kodeksu cywilnego obiekt budowlany.
Znaczenie Obszar Poboru Opłat (EETS):
Wyjaśnienie terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w obiekt budowlany.
Znaczenie Odpowiedzialność Odszkodowawcza:
Wyjaśnienie Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego obiekt budowlany.
Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody obiekt budowlany.
Znaczenie Obiekt Mostowy:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza obiekt budowlany.

Czym jest Obiekt budowlany znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: