Obiekt małej architektury co to jest
Definicja Obiekt małej architektury w prawie. Znaczenie a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak.

Czy przydatne?

Definicja Obiekt małej architektury w prawie

Definicja z ang. The object of landscape architecture, z niem. Die Aufgabe der Landschaftsarchitektur.

Słownik OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY: Niewielkie obiekty a zwłaszcza:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury.

Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody obiekt małej architektury.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych obiekt małej architektury.
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 obiekt małej architektury.
Znaczenie Ochrona Drogi:
Wyjaśnienie celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania i pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Art. 4 punkt 1 obiekt małej architektury.
Znaczenie Obiekt Liniowy:
Wyjaśnienie którego charakterystycznym wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia obiekt małej architektury.

Czym jest Obiekt małej architektury znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: