Obowiązek podatkowy co to jest
Definicja Obowiązek podatkowy w prawie. Znaczenie podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych.

Czy przydatne?

Definicja Obowiązek podatkowy w prawie

Definicja z ang. Tax liability, z niem. Die Steuerpflicht.

Słownik OBOWIĄZEK PODATKOWY: Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego przez wzgląd na zaistnieniem zdarzenia określonego w takich ustawach.
art. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Organy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
Wyjaśnienie powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta obowiązek podatkowy.
Znaczenie Odstapienie Od Umowy:
Wyjaśnienie jednej albo obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. W przypadku wykonania prawa obowiązek podatkowy.
Znaczenie Organ Koncesyjny:
Wyjaśnienie Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji. Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązek podatkowy.
Znaczenie Ochrona Drogi:
Wyjaśnienie celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania i pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Art. 4 punkt 1 obowiązek podatkowy.
Znaczenie Organ Egzekucyjny:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to organ uprawniony do stosowania w całości albo w części ustalonych w ustawie środków wykorzystywanych doprowadzeniu do wykonania poprzez zobowiązanych ich obowiązków o obowiązek podatkowy.

Czym jest Obowiązek podatkowy znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: