Obowiązek podatkowy co to jest
Definicja Obowiązek podatkowy w prawie. Znaczenie podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych.

Czy przydatne?

Definicja Obowiązek podatkowy w prawie

Definicja z ang. Tax liability, z niem. Die Steuerpflicht.

Słownik OBOWIĄZEK PODATKOWY: Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego przez wzgląd na zaistnieniem zdarzenia określonego w takich ustawach.
art. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Obiekt Budowlany:
Wyjaśnienie to budynek wspólnie z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wspólnie z instalacjami i urządzeniami, i przedmiot małej architektury art. 3 pkt 1 obowiązek podatkowy.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i obowiązek podatkowy.
Znaczenie Organy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
Wyjaśnienie powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta obowiązek podatkowy.
Znaczenie Oświadczenie O Przystapieniu Do Grupy:
Wyjaśnienie przystąpieniu do ekipy uprawniony powinien określić swe żądanie i wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a również przynależność do ekipy i przedstawić dowody. Lista osób, które przystąpiły do obowiązek podatkowy.
Znaczenie Odsetki:
Wyjaśnienie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona obowiązek podatkowy.

Czym jest Obowiązek podatkowy znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: