Obrót zorganizowany co to jest
Definicja Obrót zorganizowany w prawie. Znaczenie wartościowymi albo innymi instrumentami.

Czy przydatne?

Definicja Obrót zorganizowany w prawie

Definicja z ang. organized trading, z niem. organisierten Handels.

Słownik: Obrót papierami wartościowymi albo innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Czym jest Obrót zorganizowany znaczenie w Słownik prawo O .