Obszar poboru opłat (EETS co to jest
Definicja Obszar poboru opłat (EETS) w prawie. Znaczenie terenie UE, część europejskiej sieci.

Czy przydatne?

Definicja Obszar poboru opłat (EETS) w prawie

Definicja z ang. The area toll (EETS), z niem. Das Gebiet Maut (EETS).

Słownik OBSZAR POBORU OPŁAT (EETS): Znaczy region na terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o obszar poboru opłat (eets).
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 obszar poboru opłat (eets).
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i obszar poboru opłat (eets).
Znaczenie Ochrona Drogi:
Wyjaśnienie celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania i pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Art. 4 punkt 1 obszar poboru opłat (eets).
Znaczenie Okres Przedawnienia Roszczeń:
Wyjaśnienie specjalny nie stanowi odmiennie, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata - art. 118 obszar poboru opłat (eets).

Czym jest Obszar poboru opłat (EETS znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: