Obszar poboru opłat (EETS co to jest
Definicja Obszar poboru opłat (EETS) w prawie. Znaczenie terenie UE, część europejskiej sieci.

Czy przydatne?

Definicja Obszar poboru opłat (EETS) w prawie

Definicja z ang. The area toll (EETS), z niem. Das Gebiet Maut (EETS).

Słownik OBSZAR POBORU OPŁAT (EETS): Znaczy region na terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków obszar poboru opłat (eets).
Znaczenie Opłata EETS:
Wyjaśnienie podatek albo należność pobierane z tytułu ruchu pojazdu na obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty obszar poboru opłat (eets).
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 obszar poboru opłat (eets).
Znaczenie Orzeczenie Sądu Zastępujące Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Art. 64 kodeksu cywilnego obszar poboru opłat (eets).
Znaczenie Obiekt Mostowy:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza obszar poboru opłat (eets).

Czym jest Obszar poboru opłat (EETS znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: