Obszar wiejski co to jest
Definicja Obszar wiejski w prawie. Znaczenie są tereny położone poza granicami administracyjnymi.

Czy przydatne?

Definicja Obszar wiejski w prawie

Definicja z ang. rural area, z niem. ländlichen Raum.

Słownik OBSZAR WIEJSKI: Obszary wiejskie to są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Zatem przyjęta pojęcie regionów wiejskich jest dość szeroka i nie przewiduje się dalszego rozszerzenia definicje regionów wiejskich - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Znaczenie Obiekt Budowlany:
Wyjaśnienie to budynek wspólnie z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wspólnie z instalacjami i urządzeniami, i przedmiot małej architektury art. 3 pkt 1 obszar wiejski.
Znaczenie Osoba Uprawniona Do Korzystania Z Procedury:
Wyjaśnienie której zostało dokonane zgłoszenie celne albo osoba, na którą przeniesiono prawa i wymagania wyżej wymienionej osoby powiązane z procedurą celną Art. 4 pkt 21 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z obszar wiejski.
Znaczenie Opłata Tymczasowa W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ustala się w granicach od 30 złotych do 1 000 złotych, a w kwestiach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 złotych art. 15 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w kwestiach obszar wiejski.
Znaczenie Odpowiedzialność Cywilna:
Wyjaśnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za obszar wiejski.
Znaczenie Obowiązek Podatkowy:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego przez wzgląd na zaistnieniem zdarzenia określonego w takich ustawach. art. 4 ustawy z obszar wiejski.

Czym jest Obszar wiejski znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: