Obszar wiejski co to jest
Definicja Obszar wiejski w prawie. Znaczenie są tereny położone poza granicami administracyjnymi.

Czy przydatne?

Definicja Obszar wiejski w prawie

Definicja z ang. rural area, z niem. ländlichen Raum.

Słownik OBSZAR WIEJSKI: Obszary wiejskie to są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Zatem przyjęta pojęcie regionów wiejskich jest dość szeroka i nie przewiduje się dalszego rozszerzenia definicje regionów wiejskich - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Znaczenie Odnowienie:
Wyjaśnienie umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie lub nawet to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa Art. 506 obszar wiejski.
Znaczenie Opłata Stosunkowa Od Pozwu Grupowego:
Wyjaśnienie w kwestiach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu albo przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. art obszar wiejski.
Znaczenie Organ Egzekucyjny:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to organ uprawniony do stosowania w całości albo w części ustalonych w ustawie środków wykorzystywanych doprowadzeniu do wykonania poprzez zobowiązanych ich obowiązków o obszar wiejski.
Znaczenie Obiekt Małej Architektury:
Wyjaśnienie Niewielkie obiekty a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury obszar wiejski.
Znaczenie Obrót Zorganizowany:
Wyjaśnienie wartościowymi albo innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie obszar wiejski.

Czym jest Obszar wiejski znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: