Odnowienie co to jest
Definicja Odnowienie w prawie. Znaczenie umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą.

Czy przydatne?

Definicja Odnowienie w prawie

Definicja z ang. Renewal, z niem. Erneuerung.

Słownik: Jeśli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie lub nawet to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa
Art. 506 kodeksu cywilnego.

Czym jest Odnowienie znaczenie w Słownik prawo O .