Odpowiedzialność cywilna co to jest
Definicja Odpowiedzialność cywilna w prawie. Znaczenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Czy przydatne?

Definicja Odpowiedzialność cywilna w prawie

Definicja z ang. Liability, z niem. Haftung.

Słownik ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA: Poprzez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający lub osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.
Art. 822 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków odpowiedzialność cywilna.
Znaczenie Opłata Adiacencka:
Wyjaśnienie właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli poniosła ona opłaty na infrastrukturę - na przykład wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i przez wzgląd na tym wzrosła wartość gruntu odpowiedzialność cywilna.
Znaczenie Określanie Wartości Nieruchomości:
Wyjaśnienie Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami odpowiedzialność cywilna.
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 odpowiedzialność cywilna.
Znaczenie Obrót Zorganizowany:
Wyjaśnienie wartościowymi albo innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie odpowiedzialność cywilna.

Czym jest Odpowiedzialność cywilna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: