Odpowiedzialność cywilna co to jest
Definicja Odpowiedzialność cywilna w prawie. Znaczenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Czy przydatne?

Definicja Odpowiedzialność cywilna w prawie

Definicja z ang. Liability, z niem. Haftung.

Słownik: Poprzez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający lub osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.
Art. 822 § 1 kodeksu cywilnego.

Czym jest Odpowiedzialność cywilna znaczenie w Słownik prawo O .