Odpowiedzialność cywilna co to jest
Definicja Odpowiedzialność cywilna w prawie. Znaczenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Czy przydatne?

Definicja Odpowiedzialność cywilna w prawie

Definicja z ang. Liability, z niem. Haftung.

Słownik ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA: Poprzez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający lub osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.
Art. 822 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Opłata EETS:
Wyjaśnienie podatek albo należność pobierane z tytułu ruchu pojazdu na obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty odpowiedzialność cywilna.
Znaczenie Odpowiedzialność Odszkodowawcza:
Wyjaśnienie Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego odpowiedzialność cywilna.
Znaczenie Obrona Konieczna:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na żadne dobro chronione prawem. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca odpowiedzialność cywilna.
Znaczenie Obszar Poboru Opłat (EETS):
Wyjaśnienie terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w odpowiedzialność cywilna.
Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o odpowiedzialność cywilna.

Czym jest Odpowiedzialność cywilna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: