Odstapienie od umowy co to jest
Definicja Odstapienie od umowy w prawie. Znaczenie jednej albo obu stronom przysługiwać będzie w.

Czy przydatne?

Definicja Odstapienie od umowy w prawie

Definicja z ang. Derogation from the contract, z niem. Abweichung von der Vertrags.

Słownik: Można zastrzec, iż jednej albo obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba iż zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi i za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie płaca.
Art. 395 kodeksu cywilnego.

Czym jest Odstapienie od umowy znaczenie w Słownik prawo O .