Oferta co to jest
Definicja Oferta w prawie. Znaczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Oferta w prawie

Definicja z ang. Offer, z niem. Angebot.

Słownik OFERTA: Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli ustala ważne postanowienia tej umowy.
jeśli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony lub dzięki środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, gdzie składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności dostać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
Art. 66 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o oferta.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i oferta.
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 oferta.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych oferta.
Znaczenie Opłata Roczna:
Wyjaśnienie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w oferta.

Czym jest Oferta znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: