Oferta co to jest
Definicja Oferta w prawie. Znaczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Oferta w prawie

Definicja z ang. Offer, z niem. Angebot.

Słownik: Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli ustala ważne postanowienia tej umowy.
jeśli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony lub dzięki środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, gdzie składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności dostać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
Art. 66 kodeksu cywilnego.

Czym jest Oferta znaczenie w Słownik prawo O .