Określanie wartości co to jest
Definicja Określanie wartości nieruchomości w prawie. Znaczenie nieruchomości jako przedmiotu prawa.

Czy przydatne?

Definicja Określanie wartości nieruchomości w prawie

Definicja z ang. Determining the value of the property, z niem. Die Bestimmung des Wertes der Immobilie.

Słownik: Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości
art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Czym jest Określanie wartości znaczenie w Słownik prawo O .