Op i oszacowanie co to jest
Definicja Opis i oszacowanie w prawie. Znaczenie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Opis i oszacowanie w prawie

Definicja z ang. Description and estimate, z niem. Beschreibung und Schätzung.

Słownik: W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:
1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów;
2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego i przynależności nieruchomości, jak także zapasy objęte zajęciem;
3) stwierdzone prawa i obciążenia;
4) umowy ubezpieczenia;
5) osoby, gdzie posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
6) sposób korzystania z nieruchomości poprzez dłużnika;
7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;
8) zgłoszone prawa do nieruchomości;
9) inne szczegóły ważne dla oznaczenia albo oszacowania nieruchomości.
art. 947 k.p.c.

Czym jest Opis i oszacowanie znaczenie w Słownik prawo O .