Opłata adiacencka co to jest
Definicja Opłata adiacencka w prawie. Znaczenie właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Opłata adiacencka w prawie

Definicja z ang. fee adiacencka, z niem. Gebühr adiacencka.

Słownik OPŁATA ADIACENCKA: Zapłata, którą właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli poniosła ona opłaty na infrastrukturę - na przykład wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i przez wzgląd na tym wzrosła wartość gruntu.
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich - art. Art.144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Organy Celne:
Wyjaśnienie Organy uprawnione, pomiędzy innymi, do stosowania regulaminów prawa celnego Art. 4 pkt 3 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny opłata adiacencka.
Znaczenie Obiekt Liniowy:
Wyjaśnienie którego charakterystycznym wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia opłata adiacencka.
Znaczenie Opodatkowanie Dochodów Małoletnich Dzieci:
Wyjaśnienie dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej opłata adiacencka.
Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej opłata adiacencka.
Znaczenie Ochrona Drogi:
Wyjaśnienie celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania i pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Art. 4 punkt 1 opłata adiacencka.

Czym jest Opłata adiacencka znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: