Opłata adiacencka co to jest
Definicja Opłata adiacencka w prawie. Znaczenie właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Opłata adiacencka w prawie

Definicja z ang. fee adiacencka, z niem. Gebühr adiacencka.

Słownik OPŁATA ADIACENCKA: Zapłata, którą właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli poniosła ona opłaty na infrastrukturę - na przykład wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i przez wzgląd na tym wzrosła wartość gruntu.
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich - art. Art.144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 opłata adiacencka.
Znaczenie Obowiązek Podatkowy:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego przez wzgląd na zaistnieniem zdarzenia określonego w takich ustawach. art. 4 ustawy z opłata adiacencka.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art opłata adiacencka.
Znaczenie Opłata Tymczasowa W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ustala się w granicach od 30 złotych do 1 000 złotych, a w kwestiach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 złotych art. 15 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w kwestiach opłata adiacencka.
Znaczenie Obszar Wiejski:
Wyjaśnienie są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Zatem opłata adiacencka.

Czym jest Opłata adiacencka znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: