Opłata adiacencka co to jest
Definicja Opłata adiacencka w prawie. Znaczenie właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Opłata adiacencka w prawie

Definicja z ang. fee adiacencka, z niem. Gebühr adiacencka.

Słownik: Zapłata, którą właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli poniosła ona opłaty na infrastrukturę - na przykład wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i przez wzgląd na tym wzrosła wartość gruntu.
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich - art. Art.144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czym jest Opłata adiacencka znaczenie w Słownik prawo O .