Opłata komornicza co to jest
Definicja Opłata komornicza w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot.

Czy przydatne?

Definicja Opłata komornicza w prawie

Definicja z ang. fee bailiff, z niem. Gebühr Gerichtsvollzieher.

Słownik OPŁATA KOMORNICZA: Zapłata komornicza - rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków egzekucyjnych;
art. 1 a ust. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Obiekt Małej Architektury:
Wyjaśnienie Niewielkie obiekty a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury opłata komornicza.
Znaczenie Oferta Złożona W Postaci Elektronicznej:
Wyjaśnienie formie elektronicznej wiąże składającego, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca składający ofertę w formie elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy opłata komornicza.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych opłata komornicza.
Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej opłata komornicza.
Znaczenie Opłaty Niezależne Od Właściciela:
Wyjaśnienie rozumieć koszty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody i odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie opłata komornicza.

Czym jest Opłata komornicza znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: