Opłata komornicza co to jest
Definicja Opłata komornicza w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot.

Czy przydatne?

Definicja Opłata komornicza w prawie

Definicja z ang. fee bailiff, z niem. Gebühr Gerichtsvollzieher.

Słownik OPŁATA KOMORNICZA: Zapłata komornicza - rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków egzekucyjnych;
art. 1 a ust. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody opłata komornicza.
Znaczenie Obiekt Mostowy:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza opłata komornicza.
Znaczenie Obiekt Budowlany:
Wyjaśnienie to budynek wspólnie z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wspólnie z instalacjami i urządzeniami, i przedmiot małej architektury art. 3 pkt 1 opłata komornicza.
Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o opłata komornicza.
Znaczenie Obiekt Małej Architektury:
Wyjaśnienie Niewielkie obiekty a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury opłata komornicza.

Czym jest Opłata komornicza znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: