Opłata komornicza co to jest
Definicja Opłata komornicza w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot.

Czy przydatne?

Definicja Opłata komornicza w prawie

Definicja z ang. fee bailiff, z niem. Gebühr Gerichtsvollzieher.

Słownik OPŁATA KOMORNICZA: Zapłata komornicza - rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków egzekucyjnych;
art. 1 a ust. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Obowiązki Pracownika:
Wyjaśnienie obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę. Pracownik jest opłata komornicza.
Znaczenie Obowiązki Pracodawcy:
Wyjaśnienie obowiązany zwłaszcza: zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, metodą wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach i ich podstawowymi uprawnieniami, organizować pracę opłata komornicza.
Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej opłata komornicza.
Znaczenie Oferta Złożona W Postaci Elektronicznej:
Wyjaśnienie formie elektronicznej wiąże składającego, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca składający ofertę w formie elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy opłata komornicza.
Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r opłata komornicza.

Czym jest Opłata komornicza znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: