Opłaty niezależne od co to jest
Definicja Opłaty niezależne od właściciela w prawie. Znaczenie rozumieć koszty za dostawy do lokalu.

Czy przydatne?

Definicja Opłaty niezależne od właściciela w prawie

Definicja z ang. Fees independent from the owner, z niem. Gebühren unabhängig vom Eigentümer.

Słownik: Należy poprzez to rozumieć koszty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody i odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Czym jest Opłaty niezależne od znaczenie w Słownik prawo O .