Opodatkowanie dochodów co to jest
Definicja Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci w prawie. Znaczenie dzieci własnych i.

Czy przydatne?

Definicja Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci w prawie

Definicja z ang. Taxation of income of minor children, z niem. Besteuerung der Erträge von minderjährigen Kindern.

Słownik: Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba iż rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Jeśli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Przepis powyższy nie ma wykorzystania do małżonków, w relacji do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych regulaminów.
art. 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest Opodatkowanie dochodów znaczenie w Słownik prawo O .