Organ egzekucyjny co to jest
Definicja Organ egzekucyjny w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to organ uprawniony do.

Czy przydatne?

Definicja Organ egzekucyjny w prawie

Definicja z ang. enforcement body, z niem. Durchsetzungsstelle.

Słownik: Organ egzekucyjny - rozumie się poprzez to organ uprawniony do stosowania w całości albo w części ustalonych w ustawie środków wykorzystywanych doprowadzeniu do wykonania poprzez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym albo obowiązków o charakterze niepieniężnym i zabezpieczania wykonania tych obowiązków;
art. 1 a ust. 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Organ egzekucyjny znaczenie w Słownik prawo O .