Organ koncesyjny co to jest
Definicja Organ koncesyjny w prawie. Znaczenie publicznej upoważniony na podstawie ustawy do.

Czy przydatne?

Definicja Organ koncesyjny w prawie

Definicja z ang. the licensing authority, z niem. Die Genehmigungsbehörde.

Słownik: Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji.
Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czym jest Organ koncesyjny znaczenie w Słownik prawo O .