Organ koncesyjny co to jest
Definicja Organ koncesyjny w prawie. Znaczenie publicznej upoważniony na podstawie ustawy do.

Czy przydatne?

Definicja Organ koncesyjny w prawie

Definicja z ang. the licensing authority, z niem. Die Genehmigungsbehörde.

Słownik ORGAN KONCESYJNY: Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji.
Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Obiekt Budowlany:
Wyjaśnienie to budynek wspólnie z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wspólnie z instalacjami i urządzeniami, i przedmiot małej architektury art. 3 pkt 1 organ koncesyjny.
Znaczenie Orzeczenie Sądu Zastępujące Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Art. 64 kodeksu cywilnego organ koncesyjny.
Znaczenie Opłata EETS:
Wyjaśnienie podatek albo należność pobierane z tytułu ruchu pojazdu na obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty organ koncesyjny.
Znaczenie Obszar Poboru Opłat (EETS):
Wyjaśnienie terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w organ koncesyjny.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych organ koncesyjny.

Czym jest Organ koncesyjny znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: