Organ koncesyjny co to jest
Definicja Organ koncesyjny w prawie. Znaczenie publicznej upoważniony na podstawie ustawy do.

Czy przydatne?

Definicja Organ koncesyjny w prawie

Definicja z ang. the licensing authority, z niem. Die Genehmigungsbehörde.

Słownik ORGAN KONCESYJNY: Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji.
Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Znaczenie Obrona Konieczna:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na żadne dobro chronione prawem. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca organ koncesyjny.
Znaczenie Okres Przedawnienia Roszczeń:
Wyjaśnienie specjalny nie stanowi odmiennie, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata - art. 118 organ koncesyjny.
Znaczenie Odpowiedzialność Odszkodowawcza:
Wyjaśnienie Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego organ koncesyjny.
Znaczenie Obszar Oddziaływania Obiektu:
Wyjaśnienie otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r organ koncesyjny.
Znaczenie Osoba Uprawniona Do Korzystania Z Procedury:
Wyjaśnienie której zostało dokonane zgłoszenie celne albo osoba, na którą przeniesiono prawa i wymagania wyżej wymienionej osoby powiązane z procedurą celną Art. 4 pkt 21 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z organ koncesyjny.

Czym jest Organ koncesyjny znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: