Organ podatkowy co to jest
Definicja Organ podatkowy w prawie. Znaczenie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik.

Czy przydatne?

Definicja Organ podatkowy w prawie

Definicja z ang. The tax authority, z niem. Die Steuerbehörde.

Słownik: Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych regulaminów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej poprzez ten organ w pierwszej instancji;
3) samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa.
art. 13 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czym jest Organ podatkowy znaczenie w Słownik prawo O .