Organ rekwizycyjny co to jest
Definicja Organ rekwizycyjny w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej.

Czy przydatne?

Definicja Organ rekwizycyjny w prawie

Definicja z ang. body rekwizycyjny, z niem. Körper rekwizycyjny.

Słownik ORGAN REKWIZYCYJNY: Organ rekwizycyjny - rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych;
art. 1 a ust. 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Opłata Adiacencka:
Wyjaśnienie właściciel nieruchomości musi wnieść gminie, jeśli poniosła ona opłaty na infrastrukturę - na przykład wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i przez wzgląd na tym wzrosła wartość gruntu organ rekwizycyjny.
Znaczenie Obrót Zorganizowany:
Wyjaśnienie wartościowymi albo innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie organ rekwizycyjny.
Znaczenie Obszar Poboru Opłat (EETS):
Wyjaśnienie terenie UE, część europejskiej sieci drogowej albo konstrukcje takie jak tunele, mosty albo promy, gdzie pobierana jest zapłata; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w organ rekwizycyjny.
Znaczenie Obiekt Liniowy:
Wyjaśnienie którego charakterystycznym wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia organ rekwizycyjny.
Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą organ rekwizycyjny.

Czym jest Organ rekwizycyjny znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: