Organ rekwizycyjny co to jest
Definicja Organ rekwizycyjny w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej.

Czy przydatne?

Definicja Organ rekwizycyjny w prawie

Definicja z ang. body rekwizycyjny, z niem. Körper rekwizycyjny.

Słownik: Organ rekwizycyjny - rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych;
art. 1 a ust. 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Organ rekwizycyjny znaczenie w Słownik prawo O .