Organy jednostek samorządu co to jest
Definicja Organy jednostek samorządu terytorialnego w prawie. Znaczenie powiatu, województwa.

Czy przydatne?

Definicja Organy jednostek samorządu terytorialnego w prawie

Definicja z ang. Local government bodies, z niem. Lokale Behörden.

Słownik ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: Organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze - art. 5 § 1 punkt 6 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Obiekt Mostowy:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Opłata EETS:
Wyjaśnienie podatek albo należność pobierane z tytułu ruchu pojazdu na obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty organy jednostek samorządu terytorialnego.
Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o organy jednostek samorządu terytorialnego.

Czym jest Organy jednostek samorządu znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: