Organy jednostek samorządu co to jest
Definicja Organy jednostek samorządu terytorialnego w prawie. Znaczenie powiatu, województwa.

Czy przydatne?

Definicja Organy jednostek samorządu terytorialnego w prawie

Definicja z ang. Local government bodies, z niem. Lokale Behörden.

Słownik: Organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze - art. 5 § 1 punkt 6 kodeksu postępowania administracyjnego.

Czym jest Organy jednostek samorządu znaczenie w Słownik prawo O .