Osoba bezdomna co to jest
Definicja Osoba bezdomna w prawie. Znaczenie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu.

Czy przydatne?

Definicja Osoba bezdomna w prawie

Definicja z ang. homeless, z niem. obdachlos.

Słownik: Osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a również osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, gdzie nie ma możliwości zamieszkania.
Art. 6 punkt 8 ustawy o pomocy socjalnej
.

Czym jest Osoba bezdomna znaczenie w Słownik prawo O .